Friday, 7 November 2014

Where the inspiration comes from

I often get asked what inspires me what do I do, when I am not inspired. I'm not an inspiration guru, but once I figured out where the inspiration comes from - I don't have problems with it, or lack of it.
Inspiration, to my mind, comes from within us. All of my photography ideas came to me when I was was not looking intentionally for them on the Internet. Human mind is beautiful, it has the ability to collect everything you see and experience and then present you an idea when you need it. You should activate your mind as a sensor, which will scan and analyse everything it comes across, and which will ring once you find what you are looking for.
It is like a muscle, it should be constantly exercised.
However, there some tools and resources, that might be useful for exercising, but they are not true sources of inspiration.
- People around me are my sources of good energy and ideas. I love when people share stories with me, when they succeed, when they let me take their photographs, when they help each other. Every person has volumes of stories and unique experiences that only certain amount of people will ever know about. Being curious is the most important thing for any creative person.
- Projects. There are many wonderful photography and other creative project wich will glue you a blue screen for some time. My favourites are Humans of New York, Dancers Among Us and Three Millimeters .
- Traveling. It just makes you see things in a new perspective and meet interesting people (see above). Travel as much as you can, it doesn't have to be far. Just keep moving.
- ISO1200. Just an awesome website with many great ideas and behind-the-scenes.
- Flickr. As simple as that. Some of my favourite Flickr members are Irene Suchoki , Ines Percovic (aka this blog designer), Roma Perkhaluk and Diana Mini.
- Fashion designers. No matter whether they want it or not, a new season will come, and they have to make new clothes for it. They know what kind of muscle I'm talking about.
- Pray. God is the creator of any inspiration. Most of my ideas I belive were given to me after prayers. 
You might be questioning yourself why I haven't mentioned books, films, theater...I've never personally experienced an inspiration boom after any of these things, but as I said, your mind accumulates everything that comes through your eyes and ears, so continue to fill yourself with good things, whether they are books or long talks. Keep exercising your inspiration, keep your eyes open, and eventually the insight will come.
//
Мене часто запитують, що мене надихає, і що я роблю, коли у мене немає натхнення. Я не спеціаліст у цьому питанні, але коли я розібралась звідки приходить натхнення - у мене більше не було з цим проблем з із натхненням, або його відсутністю.
Натхнення, по-моєму, йде зсередини нас. Всі мої ідей фотографій прийшли до мене, коли я навмисно не шукала їх в Інтернеті. Розум людини дуже гарний і має здатність збирати все, що ви бачите і переживаєте, а потім приносити ідею, коли вам це потрібно. Ви повинні активувати свій розум як сенсор, який буде сканувати і аналізувати все, що попадається, і вам на очі, і який буде дзеленчати, як тільки ви знайдете те, що шукаєте.
Це як м'яз, який потрібно постійно розвивати.
Проте, є деякі інструменти і ресурси, які можуть бути корисні для заняття таким "спортом", але вони не є істинними джерелами натхнення.
- Люди навколо мене - це джерела хорошої енергії та ідей. Я люблю, коли люди діляться історіями зі мною, коли їм це щось вдається, коли вони дозволяють мені сфотографувати їх, коли вони допомагають один одному. Кожна людина має томи оповідей і унікального досвіду,який знатиме тільки певна кількість людей. Бути допитливим - це найважливіша якість для будь-якої творчої людини.
- Проекти. Є багато прекрасних фотографічних і не тільки творчих проектв, які змусять вас прилипнути до синього екрану на деякий часу. Мої улюблені це Humans of New YorkDancers Among Us і Three Millimeters .
- Подорожі. Це просто змушує вас бачити речі в новому світлі і познайомитися з цікавими людьми (див. вище). Подорожуйте стільки, скільки ви можете, це не обов'язково має бути далеко. Просто не стійте на місці.
- ISO1200. Просто дивовижний сайт з багатьма класними ідеями і за кадровими відео.
- Flickr. Ось так просто. Деякі з моїх улюблених фотографів там - Irene Suchoki , Ines Percovic (так чамо відома як дизайнер цього блогу), Roma Perkhaluk та Diana Mini.
- Дизайнери одягу. Незалежно від того, хочуть вони того чи ні, новий сезон прийде, і вони повинні зробити новий одяг для нього. Вони знають, про який м'яз я тут говорю.
- Моліться. Бог є творцем будь-якого натхнення. Більшість моїх ідей, я вірю, прийшли до мене після молитв.
Можливо ви питаєте себе, чому я не згадала книги, фільми, театр ... Я особисто ніколи не відчувала "натхненний бум" після таких речей але як я вже сказала, ваш мозок накопичує все, що приходить через ваші очі і вуха, так  що продовжуйте наповнювати себе хорошими речами, чи то книгами, чи довгими розмовами. Тренеруйте своє натхнення, не заплющуйте очі, і в кінці кінців прояснення прийде.

No comments:

Post a Comment